Close

Audit energetic

Toate informațiile necesare despre auditul energetic.

De ce aveți nevoie de audit energetic?

De ce aveți nevoie audit energetic?

Din două motive foarte importante, atât pentru companii, cât și pentru oameni:

 

 1. 1.Reducerea emisiei de gaze cu efect de seră,  pentru a respira un aer mai curat, pentru noi și copiii noștri;
 2. 2.Eficientizarea consumului de energie în activitatea desfășurată , care duce la realizarea unui profit mai mare pentru companie, crescându-vă astfel competitivatea pe piață.

Care este rolul auditului energetic ?

Odată cu realizarea auditului energetic veți beneficia de o investigare amplă, clară și realistă a modului în care se realizează consumurile energetice, atât pe parte electrică, cât și pe parte termică, prin determinarea ponderilor de consum pe etapele de producție și pe fluxurile auxiliare.

 

Scopul  auditului energetic este de a fundamenta și cuantifica, prin analiza cost-beneficiu, a unor soluții fezabile de crestere a eficienței energetice.

Este auditul energetic obligatoriu?

Conform Legii 121/2011, auditul energetic este obligatoriu odată la 4 ani pentru toţi utilizatorii de energie care înregistrează consumuri de 1.000 tep/an (tone echivalent petrol). 

Modul de realizare al auditului energetic

 • Definim de comun acord cu Dumneavoastră conturul electric de analizat, axat pe zonele cu potențial de eficiență.
 • Preluăm și analizăm datele de consum și producție pe istoric de funcționare.
 • Realizăm măsuratori energetice cantitative și calitative.
 • Realizăm calcule și întocmirea bilanțului energetic real.
 • Identificăm solutiile organizatorice, cu rezultate imediate.
 • Identificăm soluțiile de reducere a consumurior și a costurilor cu energia, fezabile din punct de vedere tehnic.
 • Întocmim bilanțul energetic optimizat.
 • Efectuăm analiza economică a investițiilor propuse, prin indicatori financiari specifici (PSR, VNA, RIR).
 • Întocmim planul de măsuri și acțiuni, prioritizate ca fezabilitate.
 • Susținem, la sediul Dumenavoastră, rezultatele obținute post-audit. 

Pentru mai multe detalii, contacți-ne

office@servicii-energetice.ro

Datele dumneavoastră


Cum vă putem ajuta?